معنی و ترجمه کلمه self reflexive به فارسی self reflexive یعنی چه

self reflexive


منعکس کننده تصوير خود،خود پژواکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها