معنی و ترجمه کلمه self slayer به فارسی self slayer یعنی چه

self slayer


مبادرت کننده بخود کشى ،خود کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها