معنی و ترجمه کلمه self-awareness به فارسی self-awareness یعنی چه

self-awareness


روانشناسى : خوداگاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها