معنی و ترجمه کلمه self-contradiction به فارسی self-contradiction یعنی چه

self-contradiction


تناقض گوئى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها