معنی و ترجمه کلمه self-direction به فارسی self-direction یعنی چه

self-direction


روانشناسى : خودفرمان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها