معنی و ترجمه کلمه self-excitation به فارسی self-excitation یعنی چه

self-excitation


علوم مهندسى : خود تحريک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها