معنی و ترجمه کلمه self-existent به فارسی self-existent یعنی چه

self-existent


قائم بالذات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها