معنی و ترجمه کلمه self-perception به فارسی self-perception یعنی چه

self-perception


روانشناسى : ادراک خويشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها