معنی و ترجمه کلمه self-punishment به فارسی self-punishment یعنی چه

self-punishment


روانشناسى : خودتنبيهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها