معنی و ترجمه کلمه self-regulation به فارسی self-regulation یعنی چه

self-regulation


روانشناسى : خودگردانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها