معنی و ترجمه کلمه self-regulatory به فارسی self-regulatory یعنی چه

self-regulatory


روانشناسى : خودگردان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها