معنی و ترجمه کلمه self-reliant به فارسی self-reliant یعنی چه

self-reliant


متکى به نفس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها