معنی و ترجمه کلمه self-stimulation به فارسی self-stimulation یعنی چه

self-stimulation


روانشناسى : خودانگيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها