معنی و ترجمه کلمه sell a dummy به فارسی sell a dummy یعنی چه

sell a dummy


ورزش : فريفتن حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها