معنی و ترجمه کلمه seller به فارسی seller یعنی چه

seller


فروشنده
قانون ـ فقه : بايع
بازرگانى : فروشنده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها