معنی و ترجمه کلمه selling costs به فارسی selling costs یعنی چه

selling costs


بازرگانى : هزينه هاى فروش کالا،هزينه هاى فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها