معنی و ترجمه کلمه selling price به فارسی selling price یعنی چه

selling price


بازرگانى : قيمت فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها