معنی و ترجمه کلمه sem(e)iotics به فارسی sem(e)iotics یعنی چه

sem(e)iotics


روانشناسى : نشانه شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها