معنی و ترجمه کلمه semi-skilled به فارسی semi-skilled یعنی چه

semi-skilled


روانشناسى : نيمه ماهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها