معنی و ترجمه کلمه semilunar valve به فارسی semilunar valve یعنی چه

semilunar valve


(تش ).دريچه هاى ريوى وائورت در قلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها