معنی و ترجمه کلمه semimonthly به فارسی semimonthly یعنی چه

semimonthly


ماهى دوبار،دوهفته يکبار،نشريه دو هفته يکبار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها