معنی و ترجمه کلمه seminarian به فارسی seminarian یعنی چه

seminarian


دانشجويى که در جلسات بحث وتحقيق شرکت ميکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها