معنی و ترجمه کلمه sense of humor به فارسی sense of humor یعنی چه

sense of humor


روانشناسى : شوخ طبعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها