معنی و ترجمه کلمه sensitive به فارسی sensitive یعنی چه

sensitive


مهم ،حساس ،نفوذ پذير،داراى حساسيت
علوم مهندسى : حساس
علوم نظامى : حياتى از نظر عملياتى منطقه حساس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها