معنی و ترجمه کلمه sensitivity training group به فارسی sensitivity training group یعنی چه

sensitivity training group


روانشناسى : گروه حساسيت اموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها