معنی و ترجمه کلمه sensitivity training به فارسی sensitivity training یعنی چه

sensitivity training


روانشناسى : حساسيت اموزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها