معنی و ترجمه کلمه sensory adaptation به فارسی sensory adaptation یعنی چه

sensory adaptation


روانشناسى : انطباق حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها