معنی و ترجمه کلمه sensory organization به فارسی sensory organization یعنی چه

sensory organization


روانشناسى : سازمان حسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها