معنی و ترجمه کلمه sent به فارسی sent یعنی چه

sent


(ماضى واسم مفعول فعل)send ،فرستاده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها