معنی و ترجمه کلمه sentimentality به فارسی sentimentality یعنی چه

sentimentality


)sentimentalism(گرايش بسوى احساسات ،حالت احساساتى ،پيروى از عواطف واحساسات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها