معنی و ترجمه کلمه sentry به فارسی sentry یعنی چه

sentry


پاسدار،نگهبان ،کشيک ،قراول ،نگهبانى
علوم نظامى : کشيک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها