معنی و ترجمه کلمه separation of interfering substances به فارسی separation of interfering substances یعنی چه

separation of interfering substances


شيمى : جدا کردن اجسام مزاحم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها