معنی و ترجمه کلمه sepsis به فارسی sepsis یعنی چه

sepsis


(طب )مسموميت عفونى حاصله در اثر جذب باکتريها ومواد فاسد بخون ،گنديدگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها