معنی و ترجمه کلمه septennate به فارسی septennate یعنی چه

septennate


دوره هفت ساله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها