معنی و ترجمه کلمه septennate به فارسی septennate یعنی چه

septennate


دوره هفت ساله


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها