معنی و ترجمه کلمه sepulture به فارسی sepulture یعنی چه

sepulture


sepulcher(، )=burialدفن ،بخاکسپارى ،مقبره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها