معنی و ترجمه کلمه sequential computer به فارسی sequential computer یعنی چه

sequential computer


کامپيوتر ترتيبى
کامپيوتر : کامپيوتر ترتيبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها