معنی و ترجمه کلمه serial feeding به فارسی serial feeding یعنی چه

serial feeding


خورش پياپى ،تغذيه نوبتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها