معنی و ترجمه کلمه serious به فارسی serious یعنی چه

serious


جدى ،مهم ،خطير،سخت ،خطرناک ،وخيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها