معنی و ترجمه کلمه server based application به فارسی server based application یعنی چه

server based application


کامپيوتر : برنامه کاربرد شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها