معنی و ترجمه کلمه service cable به فارسی service cable یعنی چه

service cable


علوم مهندسى : کابل مصرف کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها