معنی و ترجمه کلمه service contract به فارسی service contract یعنی چه

service contract


قرارداد خدمت
کامپيوتر : قرارداد خدماتى
بازرگانى : قرارداد انجام خدمت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها