معنی و ترجمه کلمه service industry به فارسی service industry یعنی چه

service industry


بازرگانى : صنعت خدمات


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها