معنی و ترجمه کلمه service medal به فارسی service medal یعنی چه

service medal


علوم نظامى : نشان خدمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها