معنی و ترجمه کلمه service road به فارسی service road یعنی چه

service road


شوسه کنارى ،جاده کنارى
معمارى : جاده سرويس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها