معنی و ترجمه کلمه sesamoid به فارسی sesamoid یعنی چه

sesamoid


(گ.ش ).کنجدى ،(تش ).غضروف کنجدى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها