معنی و ترجمه کلمه set off به فارسی set off یعنی چه

set off


جلوه دادن ،منفجر کردن ،در کردن ،جدا کردن ،رهسپار شدن
قانون ـ فقه : دعوى متقابل
علوم نظامى : منفجر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها