معنی و ترجمه کلمه set the watch به فارسی set the watch یعنی چه

set the watch


علوم نظامى : تنظيم نگهبانى
علوم دريايى : تنظيم نگهبانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها