معنی و ترجمه کلمه setting out به فارسی setting out یعنی چه

setting out


پياده کردن مسير
عمران : پياده کردن نقشه
معمارى : ميخکوبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها