معنی و ترجمه کلمه setting point به فارسی setting point یعنی چه

setting point


علوم مهندسى : نقطه انجماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها