معنی و ترجمه کلمه setting time به فارسی setting time یعنی چه

setting time


مدت گرفتن ملات
علوم مهندسى : زمان سفت شدن سيمان
معمارى : زمان گيرش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها